rf1

Τεχνικά χαρακτηριστικά του RFS101a

Αυτή η µονάδα είναι για χρήση σε βιοµηχανικό και εργοταξιακο περιβάλλων µε δυνατότητα να τηλεχειριζεται 16 εντολές ταυτόχρονα. Παρέχει ασφάλεια λειτουργίας σε τρία στάδια .ένα relle ασφάλειας όπου οπλίζει µόνο όταν έχει εντολή από το δικό του χειριστήριο µε το σωστό ID και το πακέτο της πληροφορίας συνοδεύετε από τον αριθµό έγκυρης εντολης ( checksum). το χειριστήριο διαθέτη ενσωµατωµένο σενσορα πτώσης ώστε να µπαίνει σε αδράνεια η συσκευή µε ένα χαρακτηριστικό beep-beep διάρκειας έως το κλείσουµε και το ξανανοίξουµε .έτσι διασφαλίζεται ότι δεν θα εκτελεσθεί τυχαία εντολή από πιθανή πτώση .και τέλος οι εντολές στα relle εκτελούνται µε σειριακό προτοκολo στους οδηγούς των relle και όχι pin to pin .το χειριστήριο είναι αδιάβροχο µε δυνατότητα η µεµβράνη του πληκτρολόγιου να δέχεται ακόµη και πλύση. Ανοίγοντας το χειριστήριο ακούγεται το χαρακτηριστικό beep-beep εκκίνησης και αναβοσβήνει το led RUN όσο είναι σε χρήση. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ανάβει το led TX κάνοντας ταυτόχρονα και ηχητικό τόνο όσο εκτελείτε η εντολή .το χειριστήριο κοµψό αλλά και πολύ στιβαρή κατασκευή, αδιάβροχο και µε µεγάλη αξιοπιστία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κατασκευασµένο να ανταποκρίνεται στον δύσκολο και απαιτητικό εργοταξιακο χώρο . Χρησιµότητα. Σε εργοταξια, πισίνες ,µηχανές βιοµηχανικής χρήσης είναι µερικές από τις εφαρµογές που τοποθετήθηκε ο τηλεχειρισµός µας µε τέλεια αποτελέσµατα εργονοµίας ταχύτητας και ασφάλειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του RFS101b - 16 relle

Αυτή η µονάδα είναι για χρήση τηλεχειρισµού 16 relle και µετακίνηση ενός βαγονιού ελεγχόµενο από µοτέρ έως 8 προκαθορισµένα σηµεία και µετακίνηση αυτό στην επιθυµητή θέση χειροκίνητα αλλά και αυτόµατα στέλνοντας την θέση που θέλουµε να µετακινηθεί .το σύστηµα διαβάζει την θέση που βρίσκεται και αποφασίζει από µόνο του αν πρέπει να µετακινηθεί αριστερά η δεξιά για να πάει στην θέση όπου το ορίσαµε και σταµατάει .αυτό επιτυγχάνετε µε 1-8 διακόπτες που εφαρµόζονται στα σηµεία που θέλουµε να ορίσουµε ως θέσεις. Το ράδιο του είναι µε δυνατότητα επιλογής καναλιών έως 8 στον αριθµό για να είναι εφικτό να εργάζονται ταυτόχρονα πολλές µονάδες στον ίδιο εργοταξιακο χώρο χωρίς παρεµβολές επικοινωνίας µε δυνατότητα εκποµπής και λήψης δεδοµένων ώστε να δέχεται εντολές από το χειριστήριο αλλά και να ενηµερώνει αυτό σε ποια θέση βρίσκεται το µετακινούµενο αντικείµενο εκείνη την στιγµή αναβοσβήνοντας το αντίστοιχο led όπως είναι απαριθµηµένα στο πληκτρολόγιο και µε ένα χαρακτηριστικό beep . Το χειριστήριο έχει σενσορα κραδασµού για θέση αδρανείας σε περίπτωση πτώσης. Είναι επαναφορτιζοµενο µε αυτονοµία σε συνεχής λειτουργία για πάνω από 10 ώρες . Η εµβέλεια του ακόµη και σε πολύ δύσκολα σηµεία ( µη ορατή επικοινωνία ) ξεπερνά τα 300 µέτρα .έχει εγκατασταθεί σε πολλά εργοτάξια κυρίως παραγωγής σκυροδέµατος αλλά και σε µηχανές που απαιτούνταν πολλές εντολές µε έλεγχο κάποιων τερµατικών . άκρως αξιόπιστη µονάδα σχεδιασµένη για βαρύ βιοµηχανικό περιβάλλων µε πολύ υψηλά στάνταρ. µετά από δυο χρόνια που το διαθέσαµε έχουν µόνο καλές κρητικές για την εργονοµία του και την αξιοπιστία του. Χρησιµότητα. Σε εργοταξια, πισίνες ,µηχανές βιοµηχανικής χρήσης είναι µερικές από τις εφαρµογές που τοποθετήθηκε ο τηλεχειρισµός µας µε τέλεια αποτελέσµατα εργονοµίας ταχύτητας και ασφάλειας

Τεχνικά χαρακτηριστικά του RFS101b - 32 relle

Αυτή η µονάδα είναι για χρήση τηλεχειρισµού 32 relle ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εντολών Το ράδιο του είναι µε δυνατότητα επιλογής καναλιών έως 8 στον αριθµό για να είναι εφικτό να εργάζονται ταυτόχρονα πολλές µονάδες στον ίδιο εργοταξιακό χώρο χωρίς παρεµβολές επικοινωνίας µε δυνατότητα εκποµπής και λήψης δεδοµένων ώστε να δέχεται εντολές από το χειριστήριο αλλά και να ενηµερώνει στο χειριστήριο την κατάσταση των οκτώ εισόδων που έχει η βάση µε δυνατότητα σύνδεσης τερµατικών ,θερµικών η ότι άλλο χρειάζεται ανάλογα την χρήση, στο αντίστοιχο led όπως είναι απαριθµηµένα στο πληκτρολόγιο και µε ένα χαρακτηριστικό beep . Το χειριστήριο έχει σένσορα κραδασµού για θέση αδρανείας σε περίπτωση πτώσης. Είναι επαναφορτιζόµενο µε αυτονοµία σε συνεχής λειτουργία για πάνω από 10 ώρες . Η εµβέλεια του ακόµη και σε πολύ δύσκολα σηµεία ( µη ορατή επικοινωνία ) ξεπερνά τα 300 µέτρα .έχει εγκατασταθεί σε πολλά εργοτάξια κυρίως παραγωγής σκυροδέµατος αλλά και σε µηχανές που απαιτούνταν πολλές εντολές µε έλεγχο κάποιων τερµατικών . άκρως αξιόπιστη µονάδα σχεδιασµένη για βαρύ βιοµηχανικό περιβάλλων µε πολύ υψηλά στάνταρ. µετά από δυο χρόνια που το διαθέσαµε έχουν µόνο καλές κρητικές για την εργονοµία του και την αξιοπιστία του. Χρησιµότητα. Σε εργοταξια, πισίνες ,µηχανές βιοµηχανικής χρήσης είναι µερικές από τις εφαρµογές που τοποθετήθηκε ο τηλεχειρισµός µας µε τέλεια αποτελέσµατα εργονοµίας ταχύτητας και ασφάλειας.

rf3

rf4

rf_1

rf_2

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

όζον, έλεγχος όζοντος, μετρητής όζοντος, αισθητήρας όζοντος, controller όζοντος, ελεγκτής όζοντος, μετρήσεις επιπέδου όζοντος, ευαισθησία στο όζον, συγκέντρωση όζοντος, βιομηχανικές εμπορικές γεννήτριες όζοντος, βιομηχανική γεννήτρια όζοντος, βιομηχανική γεννήτρια όζοντος προς πώληση, γεννήτρια όζοντος κατασκευαστής, γεννήτρια οξυγόνου, βιομηχανικές γεννήτριες, σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ανιχνευτές αερίων, αιθυλένιο, διοξείδιο του άνθρακα, αισθητήρας αιθυλενίου, μετρήσεις επιπέδου αιθυλενίου, συγκέντρωση αιθυλενίου, αισθητήρας θερμοκρασίας, αισθητήρας υγρασίας, συστήματα τηλεχειρισμού, βιομηχανικός τηλεχειρισμός, έλεγχος εξ' αποστάσεως, συστήματα ελέγχου, τηλεχειριζόμενα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα, βιομηχανικές συσκευές, βιομηχανικές εφαρμογές κατά παραγγελία, λογικοί ελεγκτές, γεφυροπλάστιγγες, ελεγκτής γεφυροπλάστιγγας, σύστημα ζύγισης για γεφυροπλάστιγγες, ζύγιση παλέτας, ζύγιση για φορτωτή, ζυγαριά φορτωτή, εκτυπωτές zebra, εκτυπωτές label, ζύγιση με label, εξειδικευμένα βιομηχανικά ζυγιστικά, λογισμικό καταγραφής, λογισμικό ζύγισης, λογισμικό παρακολούθησης, λογισμικό λήψης μετρήσεων, μετρήσεις σε θαλάμους συντήρησης, μονάδες καταγραφής θαλάμων συντήρησης, μετρητικό δίκτυο αισθητήρων