ozone_controller-png

ozone_controller3-png

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου θαλάμων συντήρησης που έχει την δυνατότητα να προσφέρει από μόνο του την πλήρη προστασία των εμπορευμάτων που συντηρούνται στους θαλάμους.

Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω ανεξάρτητα αλλά και συνεργαζόμενα μεταξύ τους κομμάτια:

- Τους controller επιτήρησης θαλάμων

- Μονάδες μετρήσεων (όργανα μέτρησης όζοντος, αιθυλενίου, υγρασίας και θερμοκρασίας) εντός των θαλάμων συντήρησης, αποτελούμενοι από :

 • Αισθητήρα / Μετρητή όζοντος – Ο3
 • Αισθητήρα  / Μετρητή αιθυλενίου - C2H4
 • Αισθητήρα  / Μετρητή θερμοκρασίας
 • Αισθητήρα  / Μετρητή υγρασίας

- Το λογισμικό επιτήρησης αποτελούμενο από desktop software & web interface.

- GSM τερματική συσκευή για τηλεφωνική ειδοποίηση σε περίπτωση συναγερμού.

Όλοι οι controller θαλάμων είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους δημιουργώντας ένα δίκτυο, το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σειριακό  (RS-485).

Ο κάθε controller επιτήρησης έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με όλους τους υπόλοιπους μέσα στο δίκτυο, και χαρακτηρίζεται μοναδικά από το ID της συσκευής. Διασυνδέεται επίσης με την μονάδα μετρήσεων εντός του θαλάμου, επιτηρώντας τις τιμές μέτρησης και ενεργοποιώντας τους αντίστοιχους συναγερμούς. Επίσης έχει την δυνατότητα της επεκτασιμότητας και παρατήρησης μετρήσεων επιπροσθέτων αισθητήρων πχ. Μονοξείδιο του άνθρακα χωρίς την αλλαγή στο εκάστοτε Hardware της συσκευής.

Ο κάθε controller επιτήρησης έχει θύρα PS2 για διασύνδεση με συμβατό πληκτρολόγιο. Από εκεί ο τεχνικός συντήρησης μπορεί να παραμετροποιήσει την συσκευή.

Το όργανο μέτρησης όζοντος, αιθυλενίου, υγρασίας και θερμοκρασίας είναι κατασκευασμένο από ειδικό αδιάβροχο κιτίο με φλάτζες προστασίας. Επίσης η καινοτόμος κατασκευή του επιτρέπει την διέλευση του αέρα μέσα από το όργανο έρχοντας σε επαφή με τους αισθητήρες για τις μετρήσεις, αλλά παρεμποδίζεται η επαφή του με την ηλεκτρονική πλακέτα εντός. Εγγυούμαστε πλήρως για την ασφάλεια του.

Το σύστημα επιτήρησης μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα μόνο με τους controller επιτήρησης θαλάμων ή και με το λογισμικό επιτήρησης, όπου οι δυνατότητες επεκτείνονται σε καταγραφές τιμών σε βάση δεδομένων και την αποστολή των τιμών μέτρησης του κάθε θαλάμου σε δικτυακό τόπο σε πραγματικό χρόνο, όπου παρουσιάζονται μέσω web interface.

Επίσης μαζί με το σύστημα επιτήρησης συνδέεται και γεννήτρια παραγωγής όζοντος, σε θαλάμους συντήρησης που δεν παρέχουν αυτήν την δυνατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Αισθητήρας / Μετρητής όζοντος :

 • Sensor Type : Electrochemical
 • Concentration : 0-20 ppm
 • Sensitivity(µA/ppm) : 6±0.15uA/ppm
 • Temperature range  : -20°C - 50°C
 • Pressure range (kPa)  : 90 - 110

Αισθητήρας / Μετρητής αιθυλενίου :

 • Sensor type : Electrochemical
 • Measurement Range : 0.04-4mg/l alcohol
 • Sensitivity : Rs(in air)/Rs(0.4mg/L Alcohol)≥5

Αισθητήρας / Μετρητής θερμοκρασίας :

 • Sensor type : Digital
 • Resolution : 14bit
 • Accuracy : ±1.8
 • Response time : 63%
 • Operating range : -40°C - 125°C

Αισθητήρας / Μετρητής υγρασίας :

 • Sensor type : Digital
 • Resolution : 12bit
 • Accuracy : ±0.2
 • Response time : 63%
 • Operating range : 0-100 %RH

ozone_controller2-png

Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα:

Το IOC v3.44 είναι ένας ελεγκτής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Οθόνη έγχρωμη γραφική αφής (touch)
 • Τέσσερα πεδία μέτρησης .Θερμοκρασία ,υγρασία ,όζοντος και αιθυλενίου.
 • Έξοδο σειριακή για εκτύπωση σε τοπικό θερμικό εκτυπωτή (προαιρετικό) τις τιμές βάση προγραμματισμένου χρόνου.
 • Έξοδο RS485 για μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή όταν είναι συνδεδεμένο με το πρόγραμμα καταγραφής .
 • Δυνατότητα προγραμματισμού όλων τον μετρικών πεδίον σε όρια High-Low
 • Έξοδο Alarm αν κάποια από τις τιμές μέτρησης υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια .
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης από την οθόνη αφής της λειτουργίας του όζοντος.
 • Δυνατότητα θέση stand-by της μονάδας.
 • Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου για καταγραφή στην εσωτερική μνήμη του των τιμών .
 • Πλοήγηση στο ιστορικό καταγραφής στην ενσωματωμένη μνήμη.
 • Αδιάβροχο με την τελευταία λέξη τεχνολογίας στηριζομένη σε ελεγκτή 32 bit – internal flash 1GB και 24bit resolution.
 • Είναι μοναδικό στην παγκόσμια αγορά με αυτές τις δυνατότητες
 • Εσωτερικά του θαλάμου τοποθετείτε η μονάδα με τους αισθητήρες τοποθετημένοι σε ένα αδιάβροχο κυτίο με ένα ένθετο και σύστημα κυκλοφορίας του αέρα μέσα από το ένθετο για ανάγνωση των μετρήσεων.
 • Προϊόν με πάρα πολλές δυνατότητες ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη στον χώρο έλεγχου θαλάμου συντήρησης.

Το kyros_inspector v.12 είναι ένας ελεγκτής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Είναι ένας ελεγκτής με ελληνικό μενού.
 • Διαβάζει θερμοκρασία ,υγρασία ,όζον και αιθυλένιο σε 12 bit ανάλυση.
 • Ένδειξη στροφών του κυκλοφορητή που βρίσκετε στην μονάδα εντος του θαλάμου.
 • Έχει την δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης με το πρόγραμμα καταγραφής.
 • Κατά παραγγελία διατίθεται και με μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Έχει δυνατότητα προγραμματισμού των ορίων λειτουργίες όλων των τιμών μέτρησης με έξοδο alarm.
 • Αδιάβροχο πληκτρολόγιο μεμβράνης.
 • Εύκολο και εργονομικό τρόπο προγραμματισμού.
 • Δοκιμασμένο και αξιόπιστο προϊόν εδώ και πολλά χρόνια.

 

 

 

IMAG0790
μετρητης οζοντος

 

IMAG0783
μετρητης οζοντος
IMAG0782
μετρητης οζοντος

 

IMAG0791
μετρητης οζοντος

Λογισμικά

Αρχική οθόνη από το πρόγραμμα καταγραφής. Διατίθεται σε αρκετές εκδώσεις ανάλογα την απαίτηση του πελάτη συμφώνα με τον αριθμό των θαλάμων από 1-12 από 1-20 και με επιλογές διοξειδίου  (προαιρετικό)

Software-screen  mesi  proto  thalamosiak

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

όζον, έλεγχος όζοντος, μετρητής όζοντος, αισθητήρας όζοντος, controller όζοντος, ελεγκτής όζοντος, μετρήσεις επιπέδου όζοντος, ευαισθησία στο όζον, συγκέντρωση όζοντος, βιομηχανικές εμπορικές γεννήτριες όζοντος, βιομηχανική γεννήτρια όζοντος, βιομηχανική γεννήτρια όζοντος προς πώληση, γεννήτρια όζοντος κατασκευαστής, γεννήτρια οξυγόνου, βιομηχανικές γεννήτριες, σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ανιχνευτές αερίων, αιθυλένιο, διοξείδιο του άνθρακα, αισθητήρας αιθυλενίου, μετρήσεις επιπέδου αιθυλενίου, συγκέντρωση αιθυλενίου, αισθητήρας θερμοκρασίας, αισθητήρας υγρασίας, συστήματα τηλεχειρισμού, βιομηχανικός τηλεχειρισμός, έλεγχος εξ' αποστάσεως, συστήματα ελέγχου, τηλεχειριζόμενα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα, βιομηχανικές συσκευές, βιομηχανικές εφαρμογές κατά παραγγελία, λογικοί ελεγκτές, γεφυροπλάστιγγες, ελεγκτής γεφυροπλάστιγγας, σύστημα ζύγισης για γεφυροπλάστιγγες, ζύγιση παλέτας, ζύγιση για φορτωτή, ζυγαριά φορτωτή, εκτυπωτές zebra, εκτυπωτές label, ζύγιση με label, εξειδικευμένα βιομηχανικά ζυγιστικά, λογισμικό καταγραφής, λογισμικό ζύγισης, λογισμικό παρακολούθησης, λογισμικό λήψης μετρήσεων, μετρήσεις σε θαλάμους συντήρησης, μονάδες καταγραφής θαλάμων συντήρησης, μετρητικό δίκτυο αισθητήρων